Sans Topu Kombinasyon Olustur

Nedir Bu?

Sans topu Kombinasyon işleminin bizlere sağladığı yarar şudur: Sans Topunda bir kolon oluşturmak için 1' den 34' e kadar sayılardan 5 adet sayı seçilmesi gerekiyor.Elimizde 5 sayıdan daha fazla miktarda sans topu sayısı olduğunu ve bütün sayı olasılıklarını oynamak istediğimizi düşünürsek; Bütün sayıları oynama olasılığı sağlayan bir yöntemdir. Öğneğin oynamak istediğimiz 13 adet sayımız var, 10 adet sayının 5 li kombinasyonlarını hesaplayıp çıkan kolonları sistem bizlere sunar.

Sol taraftan en az 5, en çok 9 rakam; sağ taraftan en az 1 en çok 3 rakam seçerek kombinasyon oluşturabilirisiniz

sayi1